Thursday, 10 March 2011

Picks

Guitar Picks ......antara peralatan yang perlu ada jika kaedah ' bare fingers ' tidak di gunakan
Ada perbezaan bunyi berlaku diantara kaedah tersebut.........toneeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!

No comments:

Post a Comment